Wij helpen u graag. Neem contact op :

020-7737274

Wat is NOAB?

image_top_noabGarantie 
De NOAB beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op het onafhankelijke Geschillencollege of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliënt altijd schadeloos gesteld kan worden.

Permanente kwaliteitscontrole
De reglementen van NOAB waarborgen dat leden alleen dan hun lidmaatschap kunnen continueren, wanneer zij hun kwaliteit en kennis van zaken bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid periodiek wordt onderworpen aan een ‘her kwalificatie’.

Oplossingsgericht
NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels tegenkomen en dat er binnen NOAB-kantoren geen van negen-tot-vijf-cultuur heerst. NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen.

Wat kunt u verwachten van ons als NOAB lid? 

  • de administrateur die tevens uw jaarstukken verzorgt
  • de financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiëring  regelt en de kostprijsberekeningen maakt
  • de fiscaal deskundige die de aangiften verzorgt en u fiscaal adviseert
  • de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en de juiste beloning helpt vaststellen
  • de inkoper van specialistische kennis die de vraag aan specialisten helder formuleert, waardoor onnodig dure advies uren worden vermeden
  • de vertrouwenspersoon die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

    NOAB reglementen

Hieronder staan een tweetal documenten omtrent aan welke regels NOAB-leden zich dienen te houden.

NOAB Gedrags- en Beroepsregels

NOAB leveringsvoorwaarden 2021