Wij helpen u graag. Neem contact op :

020-7737274

Bewust ondernemen

SFD_banner_1

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen zijn vormen van ondernemen met drie ‘MVO-dimensies’: de normen en waarden waar een bedrijf voor staat. Deze worden vaak beschreven in een gedragscode en in zogenoemde ‘compliance-regels’. SFD leeft de Gedrags- en Beroepsregels van het NOAB na (Link pdf). De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf: de manier waarop een bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context. De richtlijn van veel ondernemingen op dit gebied is het motto ‘People Planet Profit’. Een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. SFD doet dit als volgt:

SFD Profit

Wij kijken niet alleen naar de financiële prestaties van het bedrijf zelf, maar ook naar de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Wij doen aan kostenbesparing en denken aan het milieu door voordelig en verantwoord in te kopen.

SFD Planet

Wij kiezen bewust voor hybride en/of groene auto’s. Dat is goed voor het milieu en voor onze portemonnee. Daarnaast scheiden we het afval en letten wij op ons energieverbruik.

SFD People

Op alle niveaus bieden wij onze mensen de mogelijkheid zich te ontwikkelen, met opleidingen en externe trainingen. Wij bieden diverse maatschappelijke stageplaatsen, zijn een erkend leerbedrijf en bieden re-integratietrajecten voor werknemers. Tevens stimuleren wij contacten tussen ondernemers door ons in te zetten voor lokale netwerkinitiatieven. De maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf betreft de manier waarop het bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving. SFD adviseert en steunt o.a. Project Aware. We handelen hun administratie af zonder hiervoor enige kosten in rekening te brengen. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Meer dan eens blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.